Η έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα πλήγμα για την Ελλάδα

Η έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα πλήγμα για την Ελλάδα

human-rigths-greeceΟι Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί και διάφορα κοινωνικά  κινήματα προτρέπουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εξετάσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ελλάδα με αφορμή την Ελληνική προεδρία της ΕΕ.

Είκοσι συνδικάτα, οργανισμοί για να ανθρώπινα δικαιώματα αλλά και κινήματα από ολόκληρη την Ευρώπη έστειλαν επιστολή στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του ζήτησαν να συνταχθεί  μια έκθεση για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας στην χώρα που ασκεί την προεδρία της ΕΕ, σύμφωνα με το άρθρο 7 της Συνθήκης της ΕΕ.

Η επιστολή καταγράφει ένα ευρύ φάσμα από σοβαρές παραβάσεις του Ευρωπαϊκού  Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, που γίνονται συστηματικά στη χώρα. Επίσης, σύμφωνα με την επιστολή ο λόγος για την αύξηση των παραβιάσεων είναι τα σκληρά οικονομικά μέτρα που επιβλήθηκαν στη χώρα από την Τρόικα.

Οι υπογράφοντες περιλαμβάνουν της ΠΟΕ-ΟΤΑ που εκπροσωπεί 75 χιλιάδες εργαζόμενους στους ελληνικούς δήμους, την ΟΛΜΕ που εκπροσωπεί 55 χιλιάδες εκπαιδευτικούς και το βελγικό συνδικάτο CNE που εκπροσωπεί 167 χιλιάδες εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Την επιστολή προσυπογράφει επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Υπεράσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μια οργάνωση ομπρέλα που περιλαμβάνει 30 τμήματα σε 22 κράτη μέλη της ΕΕ.

Την βδομάδα αυτή, οι Έλληνες υπουργοί περνούν από ακροάσεις σε διάφορες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι οργανώσεις που υπογράφουν την επιστολή καλούν τους Ευρωβουλευτές να χρησιμοποιήσουν την ευκαιρία αυτή για να κάνουν ερωτήσεις στους υπουργούς με βάση τα τεκμήρια που υπάρχουν στο κείμενό τους.

NO COMMENTS

Leave a Reply