Ελλάδα: H 4η φτωχότερη χώρα της Ευρώπης

Ελλάδα: H 4η φτωχότερη χώρα της Ευρώπης

ftoxeia

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η Ελλάδα βρέθηκε το 2013 στην 4η θέση ανάμεσα στα 28 μέλη κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το υψηλότερο ποσοστό πολιτών που βρίσκονται στο όριο της φτώχειας. Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι ο κίνδυνος φτώχειας αυξήθηκε σημαντικά για την Ελλάδα μετά το 2010 και το ποσοστό της σχετικής φτώχειας αυξήθηκε κατά 3,4 εκατοστιαίες μονάδες ή κατά 17,3%.

Όπως αναφέρει η στατιστική υπηρεσία, το ποσοστό των Ελλήνων που ζούσαν πέρυσι στο όριο της φτώχειας (εισόδημα μικρότερο από το 60% του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου εισοδήματος) ανήλθε στο 34,6% ή στα 3.795.100 άτομα. Μάλιστα, το ποσοστό αυτό μεγεθύνεται συνεχώς από το 2010 και το πρώτο Μνημόνιο (27,6% το 2010, 27,7% το 2011, 31% το 2012 και 34,6% το 2013).

Σε χειρότερη θέση από την Ελλάδα, βρίσκονται η Βουλγαρία (49,3%), η Ρουμανία (41,7%) και η Λετονία (36,2%). Στην Ιρλανδία το ποσοστό της φτώχειας ανέρχεται στο 30%, στην Ισπανία στο 28,2% στην Ισπανία, στην Κύπρο στο 27,1% και στην Πορτογαλία στο 25,3%. Τα χαμηλότερα ποσοστά έχουν η Ολλανδία (15%), η Τσεχία (15,4%), η Σουηδία (15,6%), η Φινλανδία (17,2%) και το Λουξεμβούργο (18,4%). Ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανέρχεται σε 24,8% και στην ευρωζώνη σε 23,3%.

Το 2014 προβλέπεται στην Ελλάδα ανάπτυξη της τάξεως του 0,7%, κυρίως λόγω τουρισμού.

NO COMMENTS

Leave a Reply