ΔΝΤ: Πόσο στοίχισε στην Ελλάδα η προσφυγική κρίση

ΔΝΤ: Πόσο στοίχισε στην Ελλάδα η προσφυγική κρίση

world-refugee-crisis-630

Η μαζική εισροή προσφύγων στην Ευρώπη μπορεί να αποδειχθεί θετική για την ευρωπαϊκή οικονομία, αρκεί όμως οι νεοεισερχόμενοι να μπορέσουν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, σύμφωνα με νέα έκθεση του ΔΝΤ. Η έκθεση ασχολείται κυρίως με τις χώρες προορισμού των μεταναστών, δηλαδή τη Βόρεια Ευρώπη. Ελάχιστες αναφορές γίνονται για την Ελλάδα, πλην της εκτίμησης ότι το κόστος για τη χώρα μας το 2015 θα κινηθεί στα επίπεδα του 0,17% του ΑΕΠ το 2015. Δεν διατυπώνεται εκτίμηση για το 2014 και το 2016.

Στο 0,17% του ΑΕΠ (σ.σ.: περίπου 300 εκατ. ευρώ) εκτιμά το δημοσιονομικό κόστος της Ελλάδας για τους πρόσφυγες που ζητούν άσυλο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), σε έκθεσή του για τις οικονομικές συνέπειες από την αύξηση των μεταναστευτικών ροών στην Ευρώπη που έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα του.

Το μεγαλύτερο δημοσιονομικό κόστος το 2015 είχαν η Σουηδία (0,5% του ΑΕΠ) και η Δανία (0,47%), σύμφωνα με την έκθεση, ενώ λίγο υψηλότερες από της Ελλάδας ήταν οι δαπάνες της Γερμανίας και της Ιταλίας (0,20% του ΑΕΠ και στις δύο χώρες) καθώς και της Ολλανδίας (0,18% του ΑΕΠ). Αντίθετα, πολύ χαμηλές είναι οι δαπάνες της Ισπανίας, μόλις 0,006% του ΑΕΠ της. Η έκθεση δεν αναφέρει εκτίμηση για το 2016 όσον αφορά τις δαπάνες με τις οποίες θα επιβαρυνθεί η Ελλάδα για το προσφυγικό, αλλά σημειώνει ότι το βραχυπρόθεσμο κόστος για τη φροντίδα των αιτούντων άσυλο μπορεί να είναι σημαντικό σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες. Μόνο ένα μικρό μέρος του άμεσου δημοσιονομικού κόστους καλύπτεται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, αναφέρει η έκθεση.

NO COMMENTS

Leave a Reply