Τα 3/4 των Ελλήνων δηλώνουν ότι η φωνή τους δεν μετράει ούτε...

Τα 3/4 των Ελλήνων δηλώνουν ότι η φωνή τους δεν μετράει ούτε στην ΕΕ ούτε στην Ελλάδα

Την αυξημένη θετική γνώμη των Ελλήνων για την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και την εκτίμηση ότι η φωνή τους δεν «ακούγεται» τόσο στην ΕΕ όσο και στην Ελλάδα καταδεικνύουν τα αποτελέσματα της έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι θετικές γνώμες των Ελλήνων για τα οφέλη της χώρας της από την ένταξή της στην ΕΕ είναι σημαντικά αυξημένες από τον περασμένο Μάρτιο, όπου πραγματοποιήθηκε η προηγούμενη έρευνα Parlemeter, καθώς το ποσοστό ανέβηκε κατά 4 μονάδες, στο 48%. Ωστόσο εξίσου μεγάλο (46%) και σημαντικά αυξημένο (+6%) είναι το ποσοστό των Ελλήνων που θεωρούν ότι η χώρα δεν ωφελήθηκε.

Οι τομείς που οι Έλληνες πιστεύουν πως η χώρα ωφελήθηκε περισσότερο είναι η ειρήνη και η ενίσχυση της ασφάλειας (49%), η ισχυρότερη διεθνής παρουσία (42%) και η ενίσχυση της συνεργασίας με τρίτες χώρες, τομείς στους οποίους οι θετικές γνώμες υπερτερούν κατά πολύ του Ευρωπαϊκού μέσου όρου. Βελτίωση κατά 4% στις θετικές γνώμες για την συμμετοχή της Ελλάδος στην ΕΕ σε σχέση με την έρευνα του Μαρτίου 2017, αλλά με 38% θετικές γνώμες υπολείπεται σημαντικά με το 57% στο σύνολο των Ευρωπαίων πολιτών. Μεγάλη πάντως υποχώρηση 11% στις αρνητικές γνώμες στην Ελλάδα, σε σύγκριση με 2% υποχώρηση στο σύνολο. Αντιθέτως, ενώ το 36% των Ευρωπαίων πολιτών θεωρούν πως η Ένωση συνεισφέρει στην οικονομική ανάπτυξη, το αντίστοιχο ποσοστό στην Ελλάδα είναι 23%.

Οι περισσότεροι Έλληνες αισθάνονται πως η φωνή τους δεν μετράει ούτε στην ΕΕ (76%), ούτε στην πατρίδα τους (75%). Αξιοσημείωτο πάντως είναι οτι το ποσοστό των Ελλήνων που θεωρούν πως η φωνή τους μετράει στην ΕΕ αυξήθηκε από τον Μάρτιο κατά 5% (με αντίστοιχη μείωση κατά 8% των Ελλήνων που πιστεύουν πως δεν μετράει), ενώ στάσιμο έμεινε το ποσοστό που πιστεύει πως η φωνή τους δεν μετράει στην Ελλάδα. Ενώ μόλις το 27% των Ελλήνων έχει θετική γνώμη για την εικόνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το 53% θέλει να διαδραματίζει σημαντικότερο ρόλο. Το ποσοστό των Ελλήνων που έχουν θετική γνώμη για το ΕΚ αυξήθηκε κατά 10% από τον Μάρτιο του 2017.

Οι Έλληνες ζητούν από την ΕΕ να τους προστατεύσει κατά προτεραιότητα από την ανεργία (83%), την φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό (75%) και την ανεξέλεγκτη μετανάστευση (50%), ενώ προκρίνουν ως προτεραιότητες την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων (59%), της ευημερίας (54%), των συντάξεων (49%) και των βασικών δικαιωμάτων και ελευθεριών (44%). Οι Έλληνες επιθυμούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δώσει προτεραιότητα στην καταπολέμηση της ανεργίας των νέων (67%) και της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού (57%) και να διευκολύνει νέους τρόπους για την προώθηση της οικονομίας και της ανάπτυξης (36%). Τέλος, για τους Έλληνες οι αξίες που κατά προτεραιότητα πρέπει να υπερασπισθεί το ΕΚ είναι η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (64%), η αλληλεγγύη μεταξύ των χωρών μελών της ΕΕ (52%) και η αλληλεγγύη της ΕΕ με τις φτωχές χώρες του κόσμου (30%).

NO COMMENTS

Leave a Reply