Μεγάλη αύξηση της μετανάστευσης Ελλήνων σε χώρες της ΕΕ

Μεγάλη αύξηση της μετανάστευσης Ελλήνων σε χώρες της ΕΕ

Αύξηση της μετανάστευσης των Ελλήνων σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταγράφουν στοιχεία της Eurostat. Συγκεκριμένα, τo 6% των Ελλήνων ηλικίας 20-64 ετών κατοικούσαν το 2017 σε άλλες χώρες-μέλη της ΕΕ έναντι 4,7% που ήταν το αντίστοιχο ποσοστό το 2012 και το 2007. Στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 3,8% των πολιτών κατοικούσαν σε άλλο κράτος μέλος από το κράτος της ιθαγένειάς τους το 2017 έναντι 2,5% πριν από δέκα χρόνια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, τα ποσοστά της μετανάστευσης διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των κρατών-μελών και κυμαίνονται από 1% για τους πολίτες της Γερμανίας έως 19,7% για τους πολίτες της Ρουμανίας. Υψηλά ποσοστά καταγράφηκαν, επίσης, στη Λιθουανία (15,0%), στην Κροατία (14,0%), στην Πορτογαλία (13,9%), στη Λετονία (12,9%) και στη Βουλγαρία (12,5%).

Σε γενικές γραμμές, μεγαλύτερη κινητικότητα παρατηρείται στους απόφοιτους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην ΕΕ, καθώς αποτελούν το 32,4% του συνόλου των πολιτών που έχουν μεταναστεύσει σε άλλο κράτος-μέλος. Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, το ποσοστό αυτό είναι 31,4%.

Το ποσοστό απασχόλησης των Έλληνες που ζούν σε άλλη χώρα της ΕΕ, είναι κατά 19,5 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό για τους κατοίκους της Ελλάδας, (77,3% σε σχέση με 57,8%). Συνολικά στην ΕΕ, η αντίστοιχη διαφορά είναι 4 ποσοστιαίες μονάδες (76,1% σε σχέση με 72,1%)

NO COMMENTS

Leave a Reply