Εύσημα σε Κύπρο και Ελλάδα από το Eurogroup

Εύσημα σε Κύπρο και Ελλάδα από το Eurogroup

Οι 19 Υπουργοί Οικονομικών της ζώνης του ευρώ καλούν την Ιταλία να διασφαλίσει την τήρηση των συστάσεων του Συμβουλίου για τον προϋπολογισμό της και να συνεχίσει τις συνομιλίες με την Κομισιόν, ενώ εκφράζουν ταυτόχρονα την ικανοποίησή τους για τα 10 Κράτη Μέλη, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα και η Κύπρος, που έχουν υποβάλει προσχέδια προϋπολογισμού σε πλήρη συμφωνία με τις προβλέψεις του Συμφώνου Σταθερότητας και ανάπτυξης, σύμφωνα με το προσχέδιο της τελικής ανακοίνωσης του eurogroup, που διέρρευσε προς τον Τύπο στις Βρυξέλλες.

“Η Ευρωομάδα εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι και τα 19 κράτη μέλη υπέβαλαν σχέδιο προϋπολογισμού για το 2019”, σημειώνοντας ότι “η Ελλάδα αποτελεί μέρος αυτής της διαδικασίας για πρώτη φορά μετά το τέλος του προγράμματος μακροοικονομικής προσαρμογής”. Το Eurogroup σημειώνει ότι “στις 21 Νοεμβρίου, η Κομισιόν υπέβαλε εμπεριστατωμένες αξιολογήσεις και γνωμοδοτήσεις, μαζί με ανάλυση της δημοσιονομικής κατάστασης στη ζώνη του ευρώ στο σύνολό της”.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της συνεδρίασης οι 19 Υπουργοί αναφέρουν: “παρατηρούμε ότι το Λουξεμβούργο, η Λεττονία και η Σλοβενία υπέβαλαν Προσχέδια Προϋπολογισμού χωρίς αλλαγή πολιτικής και τις καλούμε να υποβάλουν το ταχύτερο δυνατόν τις ενημερώσεις των Προσχεδίων Προϋπολογισμού τους και προσβλέπουμε στην αξιολόγηση της Κομισιόν σχετικά με αυτές τις ενημερώσεις”.

Το eurogroup τονίζει στην ανακοίνωση ότι “η ζώνη του ευρώ εισέρχεται στο έκτο έτος της ανάπτυξης, αν και η ανάπτυξη έχει φτάσει σε υψηλά επίπεδα και έχουν αυξηθεί οι κίνδυνοι καθοδικού ρυθμού”. “Οι θετικές εγχώριες δυναμικές υποστηρίζουν τη συνεχή αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας και τη μείωση της ανεργίας”. Σημειώνει ότι “σύμφωνα με τις φθινοπωρινές προβλέψεις της Επιτροπής, το συνολικό έλλειμμα στη ζώνη του ευρώ αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω από 1% το 2017 σε 0,6% του ΑΕΠ το 2018, αν και το 2019 προβλέπεται αύξηση στο 0,8% του ΑΕΠ” και από “την εισαγωγή του ευρώ, το 2019 κανένα κράτος μέλος της ζώνης του ευρώ δεν αναμένεται να έχει έλλειμμα άνω του 3% του ΑΕΠ”, ενώ “το συνολικό χρέος στη ζώνη του ευρώ προβλέπεται να μειωθεί κάτω, από 89% του ΑΕΠ το 2017 σε 87% του ΑΕΠ το 2018 και 85% του ΑΕΠ το 2019”.

“Οι τρέχουσες οικονομικές συνθήκες απαιτούν την επείγουσα ανάγκη να αποκατασταθούν τα δημοσιονομικά αποθέματα, ιδίως στα κράτη μέλη που δεν έχουν επιτύχει τους μεσοπρόθεσμους δημοσιονομικούς στόχους (ΜΔΣ”), αναφέρουν οι 19. Προειδοποιούν δε ότι “η Ευρωομάδα επαναλαμβάνει ότι ο αργός ρυθμός μείωσης των χρεών από υψηλά επίπεδα σε ορισμένα κράτη μέλη παραμένει ζήτημα ανησυχίας και πρέπει να αντιμετωπιστεί αποφασιστικά”.

“Στο πλαίσιο αυτό, η δημοσιονομική επέκταση ή η περιορισμένη διαρθρωτική δημοσιονομική προσαρμογή που αναμένεται σε ορισμένα κράτη μέλη το 2019 είναι ανησυχητική, ιδίως σε συνδυασμό με υψηλό μεσοπρόθεσμο κίνδυνο βιωσιμότητας”, σημειώνεται.

“Η Ευρωομάδα υπενθυμίζει στο πλαίσιο αυτό ότι η εστίαση στην επαρκή μείωση του χρέους και στην προσαρμογή προς τον μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό στόχο αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ)” και “υπενθυμίζει επίσης ότι οι ειδικές για κάθε χώρα συστάσεις που ενέκρινε το Συμβούλιο στις 13 Ιουλίου 2018 περιλαμβάνουν λεπτομερείς και ποσοτικοποιημένες κατευθυντήριες γραμμές για τη δημοσιονομική πολιτική, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη ενίσχυσης του αναπτυξιακού δυναμικού και των ανησυχιών για την αειφορία”. “Η Ευρωομάδα υποστηρίζει ότι τα κράτη μέλη βρίσκονται σε πολύ διαφορετικές δημοσιονομικές καταστάσεις”, ξεκαθαρίζουν οι 19.

Σε ό,τι αφορά την Ιταλία το Eurogroup υπενθυμίζει ότι, στη γνωμοδότησή της που εκδόθηκε στις 23 Οκτωβρίου 2018, η Κομισιόν “διαπίστωσε μια ιδιαίτερα σοβαρή μη συμμόρφωση με τη σύσταση που απηύθυνε στην Ιταλία το Συμβούλιο στις 13 Ιουλίου 2018 και ζήτησε αναθεωρημένο Προσχέδιο Προϋπολογισμού”. “Η Ιταλία υπέβαλε αναθεωρημένο Προσχέδιο στις 13 Νοεμβρίου, για το οποίο η Κομισιόν εξέδωσε άλλη γνωμοδότηση στις 21 Νοεμβρίου, επιβεβαιώνοντας την ύπαρξη ιδιαίτερα σοβαρής μη συμμόρφωσης με τη σύσταση του Συμβουλίου”, σημειώνουν.

Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Οικονομικών, κατά το πρώτο μέρος της συνεδρίασης του σημερινού Eurogroup, η Επιτροπή παρουσίασε την πρώτη τριμηνιαία έκθεση ενισχυμένης μετα-προγραμματικής εποπτείας για την Ελλάδα. Ακολούθησε τοποθέτηση του υπουργού Οικονομικών, ενώ δεν σημειώθηκε καμία παρατήρηση από άλλα κράτη μέλη.

Υπήρξε θετική αποτίμηση της δημοσιονομικής πορείας. Παράλληλα στον τομέα των μεταρρυθμίσεων επισημάνθηκαν οι περιοχές για τις οποίες η ελληνική πλευρά συνεχίζει να εργάζεται συστηματικά με ορίζοντα την επόμενη έκθεση στις 27 Φεβρουαρίου 2019. Κατά το δεύτερο μέρος της συνεδρίασης, με θέμα τους προϋπολογισμούς των κρατών μελών, δεν υπήρξε καμία αναφορά στον προϋπολογισμό της Ελλάδας. Επίσης, επισημάνθηκε ότι μετά το τέλος του προγράμματος η Ελλάδα είναι πλήρως ενσωματωμένη στην κανονική ευρωπαϊκή δημοσιονομική διαδικασία.

NO COMMENTS

Leave a Reply